Święto bł. Marii Angeli, dziewicy i założycielki

10 października

Z tekstów wspólnych o dziewicach

Ant. do pieśni Zachariasza: Ucz mnie, Panie, czynić wolę Twoją, * bo Ty jesteś Bogiem moim.

MODLITWA: Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać wolę Twoją; spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie w Twoją wolą. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Read More

Litania do bł. Marii Angeli

Panie, zmiłuj się nad nami. – Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. – Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. – Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Read More

Akt poddania

(ułożony przez bł. Marię Angelę na podstawie Aktu oddania św. Ludwika de Montfort)

JA, SIOSTRA MARIA..., upadając do stóp Twoich, Święta Boża Rodzicielko, Maryjo Panno, bez zmazy poczęta, wobec Boga Najwyższego w Trójcy Świętej Jedynego, wszystkich Aniołów i Świętych Pańskich, otoczona opieką św. Józefa, św. Ojca naszego Franciszka, św. Feliksa, św. Klary i Patronki mojej (Patrona mojego), wybieram sobie Ciebie, Matko Najświętsza, za Panią i za Właścicielkę mojej osoby i wszystkich spraw moich przeszłych i przyszłych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oraz wszystkich wartości, jakie z nich płyną. Tobie oddaję wszystkie moje zasługi, nie wyłączając żadnych dla siebie.

Read More

Akt oddania się w szczególną opiekę św. Ojca Franciszka

(używany przez bł. Marię Angelę)

OJCZE NAJMILSZY, ja Twoje dziecko poświęcam się Tobie nie tylko dzisiaj, ale na całe życie. Św. Ojcze Franciszku, nie jestem sama, ale Pan Jezus złączył mnie z Tobą przez śluby, które złożyłam dla dalszego trwania Twego Zakonu.

Przyjmij mnie grzeszną i niegodną, bo Serce Jezusa uczyniło mnie Twoją. O dobry, ukochany św. Ojcze, miej mnie w opiece jako dziecko Twoje, nie opuszczaj mnie, ale jak Ojciec prawdziwy, im bardziej jestem słaba i nędzna, tym więcej mnie kochaj i tym pilniej czuwaj nade mną przez wzgląd na miłość Jezusa.

Read More

Koronka dziękczynna

(używana przez bł. Marię Angelę)

Magnificat...

Na dużych paciorkach różańca należy odmawiać:

OJCZE PRZEDWIECZNY, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa, Najmilszego Syna Twego, na podziękowanie za wszystkie łaski nam udzielone, a szczególnie za Przenajświętszy Sakrament, za Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny, za zachowanie i potwierdzenie Zgromadzenia.

Read More