O SIGNUM CZYLI OZNAKACH ADORACJI

W czasie całodziennego wystawienia Zakrystianka na pięć minut przed każdą godziną da signum czyli znak przez pięć uderzeń w dzwon chórowy. Każda Siostra, gdziekolwiek ją ten dzwonek zastanie, przerwie natychmiast zajęcie, poklęknąwszy na ziemię pocałuje ją mówiąc cicho, pochylona głęboko tj. z nachyleniem głowy i ramion: Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament… i Przepuść, Panie, przepuść ludowi twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki.

Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Nie ma córki Niepokalanego Serca Maryi, nie ma siostry św. Feliksa z Kantalicjo, która by nie wiedziała, że dzień 21 listopada, święto oddania 3-letniej Maryi na służbę Boga Najwyższego w świątyni, jest tak ściśle złączony z dniem oddania się na służbę Panu Jezusowi dwóch pierwszych felicjanek [Zofii Truszkowskiej, która przyjęła imię Angela i Klotyldy Ciechanowskiej, która przyjęła imię Weronika], jak żaden inny dzień zapisany w historii tego Zgromadzenia, albowiem w tym dniu zaczęło istnieć oficjalnie.

Duch Córek Serca Maryi

z Pamiętnika Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, 1912 r.

1.Ponieważ Siostry z dobroci Boskiej zostały powołane do zakonu, pozostającego w szczególnej opiece Najświętszej Panny i w niezwykły sposób w Jej Sercu są zamknięte, przeto starać się powinny i w duchu doskonale jednoczyć się z tym Sercem, odbijać na sobie wszystkie Jego cnoty, przejąć się duchem, jaki córkom tego Serca przystoi.

Stowarzyszenie Pobożne Straży Duchownej Niepokalanego Serca Maryi dla wyjednania nawrócenia grzeszników

Dnia 22 lipca 1879 roku oficjalnie założono przy Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek w Krakowie „Stowarzyszenie Pobożne Straży Duchownej Niepokalanego Serca Maryi dla wyjednania nawrócenia grzeszników”.

Matka Maria Magdalena Borowska, ówczesna przełożona generalna, w liście okólnym do wszystkich sióstr Zgromadzenia, zawierającym ważniejsze wypadki z roku 1878 – 1879, donosząc o tym fakcie, pisze:

Akty oddania Niepokalanemu Sercu Maryi

W Apelu Orędzia Fatimskiego Siostry Łucji, czytamy, że Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, Ci stanowić będą nowe pokolenie, które zwycięży zło! To nowe pokolenie jest pokoleniem Niepokalanego Serca, a Maryja jest jego Matką.

Modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi

Modlitwy ułożone przez o. Honorata
dla przełożonych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
po rozproszeniu w 1864 roku.

O Pani świata całego i nasza, która sama zarządzasz łaskawie tym Zgromadzeniem w Sercu Twoim złożonym, mnie niegodnej służebnicy Twojej, w zastępstwie Twoim nad Twym domkiem postanowionej, racz przybyć na pomoc. A im w nędzniejsze ręce powierzyłaś zarząd Twojej rodzinki, tym więcej wspieraj swą wszechwładną opieką, aby przez moje niedołęstwo nie stała się krzywda któremu dziecku Twojemu.