Muzeum

Muzeum i Archiwum Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej

mieści się w starym budynku z XIV wieku znajdującym się u zbiegu ulic Mikołajskiej i św. Krzyża w Krakowie, w odległości ok. 200 m w kierunku
wschodnim od Bazyliki Mariackiej.

Przez ponad 500 lat kamienicę zamieszkiwali krakowscy mieszczanie. Dopiero w 1860 r. została przekazana Siostrom Felicjankom przez panią Pelagię Russanowską, z przeznaczeniem na zakład dla ubogich dzieci.

Działalność muzeum została zainicjowana dnia 11 października 1999 roku z okazji obchodów setnej rocznicy śmierci bł. Marii Angeli. Powstało ono ze względu na cele edukacyjne ? przede wszystkim winno służyć szerzeniu kultu błogosławionej Marii Angeli oraz duchowemu ubogaceniu nawiedzających je.

Dzięki przygotowanym wystawom muzeum pomaga zwiedzającym poznać życie, działalność i ducha bł. Marii Angeli oraz założonego przez nią Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Na parterze w hallu znajduje się Księga Pamiątkowa. Serdecznie zachęcamy wszystkich nawiedzających Muzeum do pozostawienia w niej swego wpisu.

Zapraszamy na Wirtualny Spacer po Muzeum – wygląd do 2016 roku:

WIRTUALNY SPACER PO MUZEUM

Zapraszamy na krótkie wprowadzenie do nowych wystaw muzealnych:

MUZEUM I ARCHIWUM MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ