Posłannictwo

Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej, Błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek

służy szerzeniu kultu Błogosławionej Marii Angeli

oraz duchowemu ubogaceniu zwiedzających

przez udostępnienie pamiątek

związanych z życiem, duchowością i działalnością Błogosławionej Marii Angeli,

jak również przez umożliwienie zainteresowanym osobom

przeprowadzania studium mieszczących się tam dokumentów archiwalnych.