Wystawa stała

ARCHIWUM I BIBLIOTEKA

Archiwum zawiera rękopisy i druki związane z życiem i działalnością Matki Marii Angeli, powstałe podczas sprawowania funkcji przełożonej generalnej i matki duchowej Zgromadzenia oraz urzędowania dwu kolejnych przełożonych generalnych: matki Marii Anny Bielskiej i matki Marii Magdaleny Borowskiej, które sprawowały swoje funkcje za życia Założycielki. Są to pamiątki prywatne, korespondencja z ojcami kapucynami oraz osobami prywatnymi, pisma skierowane do instytucji, materiały dotyczące pierwszych sióstr i historii Zgromadzenia oraz akta procesu beatyfikacyjnego Marii Angeli.

Biblioteka gromadzi książki wydane do 1900 r. Ogromną większość księgozbioru w języku polskim, francuskim, włoskim, niemieckim i angielskim stanowią pozycje o treści religijnej, dotyczące kultu eucharystycznego oraz życia ascetycznego. Na uwagę zasługują: starodruki oraz kilka wydań Biblii ks. Jakuba Wujka.

Częścią biblioteki jest księgozbiór pochodzący z rodzinnej biblioteki Truszkowskich oraz książki podarowane Siostrom Felicjankom przez panią Pelagię Russanowską.

POKÓJ RODZINNY

W pokoju rodzinnym można poznać rodzinę błogosławionej Marii Angeli oraz miejsca związane z okresem dzieciństwa i młodości. W drugiej części pomieszczenia znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, w Zgromadzeniu zwanej ?Fundatorką?, przed którym 21 listopada 1855 roku powstało Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.  Wystawa ubogacona jest fotografiami miejsc związanych z początkami Zgromadzenia.

POKÓJ MATKI ANGELI

W miejscu pokoju, gdzie w latach 1866-1870, mieszkała Matka Angela, znajduje się najstarszy portret Założycielki namalowany w roku 1924 przez Józefa Kaczmarczyka, profesora UJ.

W gablotach wystawowych można zobaczyć dokumenty, pamiątki oraz pisma Matki Angeli.

Na ścianach łączących poszczególne pokoje, umieszczone są plansze dotyczące historii Zgromadzenia oraz portrety kilku pierwszych Matek i Sióstr, które w szczególny sposób zaznaczyły się w dziejach Rodziny Felicjańskiej.

CZYTELNIA

W czytelni zgromadzono nowsze publikacje, wśród nich różne encyklopedie i słowniki; pozycje dotyczące bł. Marii Angeli i założonego przez nią Zgromadzenia. Pomieszczenie to stanowi miejsce pracy dla czytelników i archiwistów.

Na klatce schodowej wiodącej na II piętro umieszczone są obrazy przedstawiające sceny z życia Marii Angeli, malowane przez siostrę Marię Kazimierę Tkacz z Krakowa.

(Na korytarzu, przy wejściu do Czytelni, znajduje się rzeźba przedstawiająca postać Marii Angeli wykonana w 1999 r. przez włoskiego artystę Giuseppe Stuflessera)

SALA HISTORII I DUCHOWOŚCI ZGROMADZENIA

W sali można zapoznać się z pamiątkami z ostatnich lat życia bł. Marii Angeli, elementami jej zakonnego stroju, jak również dokumentami związanymi z zatwierdzeniem Zgromadzenia przez Stolicę Świętą.

Osobną częścią wystawy są portrety ważnych osobistości, które odegrały istotną rolę zarówno u początków Zgromadzenia jak również w czasie jego rozwoju.

W poszczególnych gablotach wystawowych ukazane zostały główne cechy duchowości Matki Angeli, a co za tym idzie, główne cechy duchowości jej Zgromadzenia oraz zakres działalności apostolskiej Sióstr Felicjanek w XIX wieku.

Plansze beatyfikacyjne ukazują przebieg procesu beatyfikacyjnego Marii Angeli aż po dzień 18 kwietnia 1993 r. ? dzień uroczystej beatyfikacji na Placu św. Piotra w Rzymie.

SALA PAMIĄTEK LITURGICZNYCH

Dzięki zgromadzonym pamiątkom takim jak: ołtarz z pierwszego domu generalnego Zgromadzenia, figury, monstrancje i naczynia liturgiczne ofiarowane Matce Angeli lub używane za jej czasów można jeszcze bardziej poznać duchowość Matki i jej duchowych córek.

Cenną pamiątkę eksponowaną w tej sali stanowią ornaty haftowane przez Marię Angelę.