Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą modliła się błogosławiona Maria Angela i którą do dziś modlą się Siostry Felicjanki

Na rozpoczęcie:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz?

Zdrowaś Maryjo?

Chwała Ojcu?

 

O Serce Jezusa, nie mieć miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami, jest to jedyna rzecz niemożliwa dla Ciebie, przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami i użycz nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy, przez Niepokalane i bolejące Serce Matki Twojej i Matki naszej Maryi, której przecież nic odmówić nie możesz.

O mój Jezu, miłosierdzia! (10 razy)

Chwała Ojcu?

Modlitwy te powtarza się 5 razy.

 

Na zakończenie:

Ojcze nasz?

Zdrowaś Maryjo?

Chwała Ojcu?

Boże, Którego miłosierdzie jest bez miary, a dobroci skarb nieprzebrany, dzięki składamy Ojcowskiemu Majestatowi Twojemu za udzielone nam dary i nieustannie błagamy Twą dobroć, abyś nie opuszczał i przysposobił do wiecznej nagrody tych, których modły wysłuchałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nowenna za przyczyną błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Sióstr Felicjanek

Dzień 1.

Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i dziękujemy, że obdarowałeś nas bł. Marią Angelą, która żyła Twoją wolą w wierze i w bezgranicznym zaufaniu i dla Twej miłości służyła bliźnim. Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski …, o którą z ufnością proszę. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy ? módl się za nami.

AKT OFIAROWANIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Błogosławiona Maria Angela modliła się tym aktem i własnoręcznie wpisała go do modlitewnika

O NAJDROŻSZY ŚW. JÓZEFIE, najmil­szy sercu mojemu po Jezusie i Maryi. Tobie się oddaję i powierzam, jak Ci się powierzyli Jezus i Maryja. Przyjmij mnie za uczennicę i dziecko Twoje, ponieważ na całe życie obieram sobie Ciebie za przewodnika, opiekuna i ojca grzesznej duszy mojej.

Święto bł. Marii Angeli, dziewicy i założycielki

10 października

Z tekstów wspólnych o dziewicach

Ant. do pieśni Zachariasza: Ucz mnie, Panie, czynić wolę Twoją, * bo Ty jesteś Bogiem moim.

MODLITWA: Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać wolę Twoją; spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie w Twoją wolą. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Read More

Litania do bł. Marii Angeli

Panie, zmiłuj się nad nami. ? Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. ? Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. ? Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba, Boże, ? zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, ? zmiłuj się nad nami.

Akt poddania

(ułożony przez bł. Marię Angelę na podstawie Aktu oddania św. Ludwika de Montfort)

JA, SIOSTRA MARIA..., upadając do stóp Twoich, Święta Boża Rodzicielko, Maryjo Panno, bez zmazy poczęta, wobec Boga Najwyższego w Trójcy Świętej Jedynego, wszystkich Aniołów i Świętych Pańskich, otoczona opieką św. Józefa, św. Ojca naszego Franciszka, św. Feliksa, św. Klary i Patronki mojej (Patrona mojego), wybieram sobie Ciebie, Matko Najświętsza, za Panią i za Właścicielkę mojej osoby i wszystkich spraw moich przeszłych i przyszłych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oraz wszystkich wartości, jakie z nich płyną. Tobie oddaję wszystkie moje zasługi, nie wyłączając żadnych dla siebie.

Read More