Modlitwa na wszelki czas

W starym brewiarzyku tercjarskim z 1856 roku, o ciekawym lecz przydługim tytule: Brewiarzyk Tercyarski w którym oprócz Reguły, jej objaśnień i pacierzy zakonnych: zamieszczone jest nabożeństwo szczególniej dla braci i sióstr zakonu pokutującego Świętego Ojca Franciszka Serafickiego, pod zarządem kapucynów zostających. Staraniem pobożnych osób Trzeciego Zakonu uskuteczniony, a przez jednego z kapłanów S. O. Franciszka Kapucynów Prowincyi Polskiej wydany (O. Beniamina Szymańskiego), znajduje się piękna modlitwa w j. łacińskim i polskim pt. ?Modlitwa na wszelki czas?.