Spotkanie formacyjne dla sióstr przed tercjatem z prowincji przemyskiej

W dniach od 25 do 27 stycznia gościłyśmy w naszym domu Siostry przed Tercjatem z prowincji Matki Bożej Częstochowskiej w Przemyślu. Były to dni odnowy przeżywane pod hasłem wdzięczności za życie i charyzmat naszej błogosławionej Założycielki. Siostry przeżyły wspólne dzielenie się treściami listów naszej Matki, doświadczyły jej bliskości podczas Liturgii Eucharystycznej odprawianej przy jej relikwiach. Przeżyły nabożeństwo Transitus w celi Marii Angeli, dokładnie tej samej, w której to przejście z tej ziemi do nieba się dokonało. Niektóre z Sióstr po raz pierwszy nawiedziły nasz pierwszy dom generalny przy ul. Batorego w Krakowie. Jednym słowem, Siostry wyjechały z tego spotkania ubogacone i umocnione łaską Pana do dalszej, gorliwej posługi wszędzie tam, gdzie je Pan posyła.

Spotkanie Lectio Epistuli dla postulantek z prowincji warszawskiej

W dniu 23 stycznia tego roku gościłyśmy w naszym domu Siostry Postulantki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie. Wspólnie przeżyły wprowadzenie do Lectio Epistuli, czyli sposobu pochylania się nad Pismami naszych Świętych Patronów, refleksję i dzielenie się tym, co odkryły w bogactwie tekstów pisanych do Sióstr Felicjanek przez błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego. Listy pisane przez O. Honorata do Sióstr Felicjanek ukazywały pierwszym Felicjankom, i nadal to czynią w stosunku do obecnych pokoleń, ideały felicjańskiego życia zgodnie z założycielskim zamysłem błogosławionej Założycielki, Marii Angeli Truszkowskiej. Niech spotkanie to pogłębi nie tylko znajomość duchowości Zgromadzenia, ale także żarliwość w codziennym życiu tą duchowością.

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 8 stycznia 2017 roku po raz pierwszy spotkałyśmy się z Siostrami, aby zaczerpąć z bogactwa myśli naszej błogosławionej Marii Angeli. Ponieważ przeżywamy w tym roku Rok błogosławionego Ojca Honorata także na naszych spotkaniach pochylamy się nad tekstami, które on sam niegdyś napisał do Sióstr Felicjanek.

Błogosławiona Maria Angela w telewizji i w radio

W dniu 3 stycznia 2017 roku mogliśmy posłuchać audycji z cylku Rozmowy Niedokończone w Telewizji Trwam na temat Błogosławionej Marii Angeli i Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, a 16 stycznia można było usłyszeć krótki życiorys naszej Błogosławionej w Radiu Maryi w programie z cyklu Spróbuj pomyśleć. Zapraszamy do posłuchania …

  Rozmowy niedokończone                                     Spróbuj pomyśleć