Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Nie ma córki Niepokalanego Serca Maryi, nie ma siostry św. Feliksa z Kantalicjo, która by nie wiedziała, że dzień 21 listopada, święto oddania 3-letniej Maryi na służbę Boga Najwyższego w świątyni, jest tak ściśle złączony z dniem oddania się na służbę Panu Jezusowi dwóch pierwszych felicjanek [Zofii Truszkowskiej, która przyjęła imię Angela i Klotyldy Ciechanowskiej, która przyjęła imię Weronika], jak żaden inny dzień zapisany w historii tego Zgromadzenia, albowiem w tym dniu zaczęło istnieć oficjalnie.

Spotkanie Sióstr Czasowych Profesek z trzech polskich prowincji

W dniach od 17 do 19 listopada 2017 roku wszystkie Siostry czasowe profeski z trzech polskich prowincji Zgromadzenia Sióstr Felicjanek przyjechały  do Krakowa na spotkanie formacyjne.  Miejscem spotkania był Dom Prowincjalny w Krakowie. Zanim jednak nastąpiło oficjalne rozpoczęcie spotkanie, Siostry przyszły do Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej, błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek, aby zaczerpnąć z bogactwa historii i duchowości Matki Założycielki i pierwszych Sióstr Felicjanek poprzez zwiedzanie Muzeum ubogaconego nowymi eksponatami.

Choć Siostry spędziły w Muzeum prawie dwie godziny, to i tak zbyt krótko, aby móc wchłonąć całe duchowe bogactwo, które zostało nam przekazane przez naszą błogosławioną Założycielkę i pierwsze Siostry Felicjanki.

Konferencja Odpowiedzialnych za Formację Ciągłą w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek

W dniach od 4 - 9 listopada br. w Krakowie odbywała się Konferencja Odpowiedzialnych za Formację Ciągłą w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek. Wzięły w niej udział Siostry z Zarządu Generalnego oraz wszystkich Zarządów trzech polskich prowincji Zgromadzenia wraz z tymi, które tworzą Zespół Formacyjny. Siostry uczestniczyły w serii wykładów i spotkań pogłębiając duchowość życia zakonnego oraz czerpiąc z przebogatych źródeł felicjańskich.

W dniu 8 listopada Siostry przybyły do Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej, Błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek, gdzie wspólnie przeżyły Lectio Epistuli oraz zwiedziły odnowioną wystawę muzealną.

Była to niezapomniana okazja do ponownego zachwycenia się bogactwem dziedzictwa pozostawionego nam przez naszą Błogosławioną Założycielkę i pierwsze Felicjanki.