Święci przyjaciele dzieci ? bł. Maria Angela przyjaciółka dzieci

Dzisiejszego rana, 7 lutego, w Radio Maryja mogłyśmy posłuchać audycji z cyklu PORADY. Tym razem PORADY PEDAGOGA i PSYCHOLOGA: ŚWIĘCI PRZYJACIELE DZIECI. W dzisiejszej audycji nasza bł. Maria Angela Truszkowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, została przedstawiona jako prawdziwa Przyjaciółka Dzieci. Zapraszamy do posłuchania.

Porady pedagoga i psychologa: Święci przyjaciele dzieci

Spotkanie z błogosławiona Marią Angelą i błogosławionym Ojcem Honoratem

Dnia 5 lutego 2017 roku ponownie spotkałyśmy się w Muzeum i Archiwum, aby pochylić się nad pismami naszej błogosławionej Założycielki oraz błogosławionego Ojca Honorata, duchowego Ojca Zgromadzenia. Teksty, które zostały zaproponowane do rozważenia, zarówno te z pism Matki Angeli jak te z listów Ojca Honorata do Sióstr Felicjanek, w szczególny sposób zwróciły naszą uwagę na duchowość wynagrodzenia w naszym Zgromadzeniu. Siostry dzieliły się swoim doświadczeniem różnych praktyk zakonnych, które pomagały wzrastać w tej duchowości. Siostry na nowo zwróciły uwagę na ważność i bogactwo adoracji wynagradzających. Błogosławiony Ojciec Honorat tak pisał w 1888 roku we Wstępie do Księgi Życia: