Rady dla Siostry Marii Czesławy Trzcińskiej

Wpis znajduje się w książeczce należącej do siostry Marii Czesławy Trzcińskiej na s. 357-359, w której jest też Żywot błogosławionego Czesława.

Siostra Maria Czesława, Teodora Trzcińska (1841 ? 1908), do Zgromadzenia wstąpiła w Warszawie w 1861 roku. Pełniła w Zgromadzeniu obowiązki nauczycielki, ekonomki, infirmerki, przełożonej w Bochni. W Mortuologium podano cechy charakteryzujące ją: ? zawsze dokładna i pracowita? Uprzejma i łagodna dla każdego, była też powszechnie kochana?

Rady dla Siostry Marii Bogdany Mazaraki

Niniejsze rady Matka Maria Angela wpisała do małego notesu na 32 stronicach. W notesie tym na wewnętrznej stronie okładki jest przyklejony kolorowy obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Na str. 1 znajduje się wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, a pod nim napis: Oto księga wybranych, oto szkoła doskonałości, oto zbiór wszystkich umiejętności. Z lewej strony napisane: Czytaj często i pilnie tę księgę, a obrzydzisz sobie grzech, przejmiesz się bojaźnią sądów Bożych, nauczysz się pokory, posłuszeństwa, cierpliwości, miłości Boga i bliźniego, wzgardzisz wszystkim co doczesne, a naśladować będziesz Jezusa Chrystusa. U dołu: Kto Go zna, wie wszystko i posiądzie wszystko.

Siostra Maria Bogdana, Aleksandra Mazaraki (1838-1908), do Zgromadzenia wstąpiła w Warszawie w 1859 roku. Kilka lat pracowała na placówkach filialnych Zgromadzenia. Pod koniec życia ze względu za zły stan zdrowia przebywała ponad 20 lat w infirmerii zakonnej. W Mortuologium zapisano o niej: ?była ukryta i zjednoczona z Bogiem przez całe życie zakonne.