Transitus

W godzinach wieczornych, 9 października, przeżywałyśmy już jak co roku Transitus czyli pamiątkę przejścia z tej ziemi do nieba bł. Marii Angeli. Kilka Sióstr z pobliskich domów lokalnych oraz z domu prowincjalnego przybyło, aby razem łączyć się w modlitwie.

Każda z Sióstr otrzymała podczas ceremonii obrazek z ?testamentem? od bł. Marii Angeli.

Spotkanie dla sióstr pielęgniarek

W dniach od 30 września do 2 października odbyło się spotkanie dla Sióstr pielęgniarek z trzech polskich prowincji. Z każdej prowincji przybyły trzy Siostry, a z prowincji krakowskiej, wykorzystując bliskość miejsca, dochodziły także dodatkowe Siostry w miarę możliwości apostolatu.