Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą modliła się błogosławiona Maria Angela i którą do dziś modlą się Siostry Felicjanki

Na rozpoczęcie:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz?

Zdrowaś Maryjo?

Chwała Ojcu?

 

O Serce Jezusa, nie mieć miłosierdzia nad nędznymi grzesznikami, jest to jedyna rzecz niemożliwa dla Ciebie, przeto Cię błagamy, zmiłuj się nad nami i użycz nam łaski, o którą Cię pokornie prosimy, przez Niepokalane i bolejące Serce Matki Twojej i Matki naszej Maryi, której przecież nic odmówić nie możesz.

O mój Jezu, miłosierdzia! (10 razy)

Chwała Ojcu?

Modlitwy te powtarza się 5 razy.

 

Na zakończenie:

Ojcze nasz?

Zdrowaś Maryjo?

Chwała Ojcu?

Boże, Którego miłosierdzie jest bez miary, a dobroci skarb nieprzebrany, dzięki składamy Ojcowskiemu Majestatowi Twojemu za udzielone nam dary i nieustannie błagamy Twą dobroć, abyś nie opuszczał i przysposobił do wiecznej nagrody tych, których modły wysłuchałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.