Siostry Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego ? siostry Sercanki

To już drugie spotkanie w naszym Muzeum i Archiwum z Siostrami Sercankami. W dniu 13 kwietnia 2016 roku grupa rekolekcyjna Sióstr przybyła zwiedzić Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej.

Założycielka Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusa ? Sióstr Sercanek, błogosławiona Matka Klara Szczęsna, u początku ich Zgromadzenia przychodziła do naszego domu na adorację Najświętszego Sakramentu. Tu uczyła się życia zakonnego po okiem Siostry Marii Alojzy Wyczałkowskiej, ówczesnej przełożonej naszego domu. Z tego też względu, w roku wdzięczności za dar beatyfikacji swojej Założycielki, Siostry przychodzą odwiedzić nasz dom.

W Muzeum i Archiwum Siostry mogły zobaczyć wiele pamiątek związanych z początkiem naszego Zgromadzenia oraz z naszą duchowością. Okazuje się, że wiele elementów naszej duchowości są nam wspólne. Jak dobrze jest sięgać do historii i korzeni swoich Zgromadzeń.

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 10 kwietnia 2016 roku w godzinach popołudniowych kilka Sióstr z okolicznych wspólnot przybyło na Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą. Spotkanie poświęcone było listom bł. Marii Angeli do Siostry Marii Jadwigi Śliwińskiej. Wszystkie fragmenty przekazane Siostrom do refleksji pochodziły z listów z lat 1861-1863. Matka Angela w tym czasie miała zaledwie 36-38 lat, a Siostra Jadwiga miała lat 20-22. Już wtedy pełniła bardzo odpowiedzialne obowiązki. Siostra Jadwiga była odpowiedzialna za Ochronki, a w 1863, podczas powstania styczniowego, była odpowiedzialna za wszystkie polowe szpitale, w których pracowały Siostry.