Dziękczynna pielgrzymka do „Domu Matki”

W dniu 30 stycznia 2018 roku Siostry Felicjanki z prowincji w Przemyślu odbyły pielgrzymkę dziękczynną do Domu Matki, czyli do Relikwii Marii Angeli Truszkowskiej, Błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek, które znajdują się w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Krakowie. W tym roku przypada 25-ta rocznica beatyfikacji Marii Angeli Truszkowskiej, co stało się okazją do dziękczynnego pielgrzymowania. Był to czas dziękczynienia za życie, powołanie i świętość błogosławionej Marii Angeli, za powołanie do istnienia Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, za powołanie każdej Siostry Felicjanki, za wszelkie dobro, które przez minione 25 lat stało się udziałem zarówno Sióstr jak i tych, do których je Pan posyła.

Siostry przeżyły wspólnie Transitus w celi Matki Angeli gdzie zakończyła swoje ziemskie pielgrzymowanie, nawiedziły szczególne miejsca wewnątrz klasztoru, które były ważne dla Matki, uczestniczyły w Liturgii Eucharystycznej przy ołtarzu z jej relikwiami. Podczas homilii Ojciec przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w czasie uroczystości beatyfikacyjnych:

Pozdrawiam Cię, Matko Mario Angelo Truszkowska, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej. Byłaś świadkiem trudnych dziejów naszego narodu i Kościoła, który w tym narodzie sprawował swe posłannictwo.

Chrystus prowadził Matkę Angelę drogą naprawdę wyjątkową, umożliwiając jej uczestnictwo w tajemnicy swego Krzyża. Kształtował jej ducha poprzez liczne cierpienia, które przyjmowała z wiarą i z prawdziwie heroicznym poddaniem Jego woli: w odosobnieniu i samotności, w długiej i bolesnej chorobie oraz w ciemności nocy duszy.

Read More

Delegacja z Parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach, diecezja kielecka

W dniu 27 stycznia 2018 nasze Muzeum i Archiwum odwiedził ks. Józef Knap, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach w diecezji kieleckiej wraz z czteroosobową delegacją. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach stara się szerzyć kult świętych i błogosławionych. Świątynia pełna jest wizerunków patronów.  Tego dnia ks. proboszcz wraz z delegacją przybył do Krakowa, aby zaprosić do siebie błogosławioną Marię Angelę Truszkowską przyjmując jej relikwie. Pielgrzymka do relikwii bł. Marii Angeli i po relikwie dla parafii ubogacona była zwiedzaniem Muzeum jej poświęconym, w którym przedstawiciele parafii mogli poszerzyć wiedzę na temat jej życia, działalności i duchowości, ale także pogłębić relację z nową patronką swojej parafii. Pielgrzymka, za sprawą ks. proboszcza, odbyła się w atmosferze modlitwy i duchowego przygotowania na spotkanie bł. Marii Angeli.

Read More

Regionalne Spotkanie Sióstr Historyczek i Archiwistek

W sobotę, dnia 20 stycznia 2018, nasze Muzeum i Archiwum gościło Regionalne Spotkanie Historyczek i Archiwistek. Siostry Historyczki i Archiwistki z różnych Zgromadzeń Zakonnych zebrały się na wiosennym spotkaniu. Przewodniczącą tej grupy jest Siostra dr hab. Agata Mirek, profesor KUL-u. Głównym tematem spotkania był proces opracowywania historii Zgromadzeń z okresu powojennego do roku 1989.  Siostry mogły podzielić się owocami swoich poszukiwań, a przy okazji uzyskać wskazówki i rady dotyczące dalszej pracy historycznej.

Siostry miały okazję zwiedzić zarówno Muzeum jak i Archiwum, lepiej poznać postać i duchowość błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej oraz historię Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Read More

Spotkanie z Błogosławioną Marią Angelą

W dniu 14 stycznia 2018 roku, po długiej przerwie, odbyło się kolejne Spotkanie z Błogosławioną Marią Angelą. Tematem spotkania były Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Siostra Błażeja przedstawiła w skrócie historię kształtowania się tego ważnego w życiu Zgromadzenia dokumentu. Począwszy od pierwszej wersji z 1866, poprzez skracane i poprawiane wersje z 1874 roku, aż do 1899 roku, kiedy to Stolica Święta zatwierdziła ostatecznie Zgromadzenie oraz ich Konstytucje na okres 7 lat.