Spotkanie koordynatorek kultu bł. Marii Angeli

W dniach od 6 do 9 września 2016 roku w Krakowie spotkały się Siostry koordynatorki kultu bł. Marii Angeli z Ameryki, z Kenii i z Polski. Bogaty i urozmaicony program spotkania, które w większości odbyło się w domu prowincjalnym przy ul. Smoleńsk, przewidział także prezentację i zwiedzanie Muzeum i Archiwum.

Tercjat w Muzeum i Archiwum

Już na następny dzień po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w naszym Muzeum i Archiwum zgromadziły się Siostry uczestniczące w Tercjacie pod przewodnictwem SM Franciszki Stępniewskiej. Częścią spotkania była prezentacja na temat Procesu Kanonizacyjnego naszej błogosławionej Marii Angeli, zwiedzanie Muzeum oraz spotkanie w Archiwum, by ?dotknąć? oryginalnych pamiątek naszej błogosławionej Założycielki.