Otwarcie wystawy poświęconej pismom błogosławionej Marii Angeli

W niedzielę, 10 marca została otwarta wystawa poświęcona Pismom błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej. Jest ona częścią projektu przedstawienia kolejnych rodzajów jej pism. W pierwszej odsłonie ukazane zostały listy Marii Angeli do Sióstr Felicjańskiego Zgromadzenia. Po ogólnym wprowadzeniu w pisma, przedstawiono przykładowo trzy listy do Sióstr, w tym dwa listy do dwóch Sióstr: do Siostry Marii Anieli Jeziorańskiej i do Siostry Marii Jadwigi Śliwińskiej oraz jeden list okólny do wszystkich Sióstr Zgromadzenia. Wszystkie trzy listy zostały napisane w latach 1863-1865.

Read More

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W niedzielę, 10 marca, kolejny już raz spotkałyśmy się na rozważaniu jednego z rozdziałów Pamiętnika Zgromadzenia. Tym razem był to rozdział V zatytułowany: Powołanie Sióstr Świętego Feliksa.

Choć rozdział ten przypadał na to spotkanie ze swej kolejności, to podkreślić trzeba, że temat i wezwania tego rozdziału były ściśle złączone z rozpoczynającym się okresem Wielkiego Postu.