Spotkanie dla Klubu Seniora z parafii mariackiej

15 czerwca 2016 roku w godzinach popołudniowych zawitali do naszego Muzeum i Archiwum Seniorzy z parafialnego Klubu Seniora wraz ze swoim księdzem opiekunem, ks. Albertem Wołkiewiczem i Siostrami ze Zgromadzenia Kanoniczek Ducha Świętego, s. Fidelisą i s. Benigną. Nasi goście zwiedzili całe Muzeum pragnąc pogłębić swoją znajomość bł. Marii Angeli, o której słyszeli podczas jednego ze swoich regularnych spotkań od naszych Sióstr z prowincji krakowskiej.

Spotkanie dla Sióstr z Drugiego Nowicjatu

W dniu 13 czerwca 2016 roku gościłyśmy Siostry z Drugiego Nowicjatu z prowincji krakowskiej przygotowujące się do złożenia wieczystych ślubów wraz z ich mistrzynią. Celem spotkania było nie tyle zwiedzenia Muzeum, bo każda z Sióstr była w naszym Muzeum i Archiwum już wiele razy, co uczestnictwo w prelekcji na temat: Duch Wynagrodzenia w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek i Nabożeństwo do Najświętszego Oblicza.

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu dzisiejszym, 12 czerwca 2016 roku, po raz ostatni w tym roku szkolnym odbyło się Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą w naszym Muzeum i Archiwum. W dniu dzisiejszym przypomniałyśmy sobie całą historię klauzury u początków naszego Zgromadzenia, tak, aby lepiej zrozumieć kontekst listu bł. Marii Angeli do Siostry Marii Izabelli Lebenstein.

Siostry dzieliły się tym, co w liście Matki Angeli najbardziej zwróciło ich uwagę: jej pokora, troska o Siostry w klauzurze. To z tego listu pochodzą słowa, które na trwałe zapisały się w Testamencie Założycieli: Wy macie być opoka dla przyszłości, na której mają się opierać przyszłe pokolenia.

Siostry Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego ? siostry Sercanki

W dniu dzisiejszym, 10 czerwca 2016 roku, nasze Muzeum odwiedziła następna grupa Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusa przechodząc szlakiem swojej błogosławionej Założycielki Matki Klary Szczęsnej. Ponownie mogłyśmy pokazać Siostrom miejsce i niektóre pamiątki związane nie tylko z naszym Zgromadzeniem, ale także z ich własną Założycielką i początkami Zgromadzenia Sióstr Sercanek.

Siostry skorzystały także z możliwości wylosowania kartek z fragmentami pism naszej błogosławionej Marii Angeli jako zaproszenie do refleksji i lepszego poznania jej ducha.