Modlitwa w czasach zarazy

W Archiwum bł. Marii Angeli w Krakowie, wśród dokumentów i pamiątek, znajduje się niewielka karta, z takim oto napisem:

?Litanię do św. Rozalii odmawia się wspólnie po Nieszporach zakonnych 4 września, ponieważ śp. Przewielebna Matka Fundatorka zrobiła ślub, że Zgromadzenie będzie modliło się do św. Rozalii, aby nas strzegła od chorób zaraźliwych.?