Spotkanie Formacyjne dla Sióstr przed Złotym Jubileuszem

W sobotę, 17 marca 2018 roku, w godzinach popołudniowych w Muzeum i Archiwum, w ramach dnia formacyjnego, spotkało się 27 Sióstr z Prowincji krakowskiej. Podczas spotkania w Muzeum miały okazję obejrzeć prezentację ukazującą historię procesu beatyfikacyjnego oraz wspomnienie uroczystości beatyfikacyjnych bł. Marii Angeli. Po prezentacji Siostry miały okazję zwiedzić Muzeum i Archiwum. Dla większości Sióstr było to pierwsze zwiedzanie nowej ekspozycji muzealnej.

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 11 marca 2018, jak co miesiąc, Siostry z pobliskich wspólnot zgromadziły się w Muzeum i Archiwum na Spotkaniu z błogosławioną Marią Angelą. W tą Wielkopostną niedzielę Siostry pochyliły się nad fragmentami listów Matki Angeli mówiącymi o KRZYŻU i wzywającymi do pełnego miłości przyjęcia go. Siostry, dzieląc się swoją wiarą, podkreślały niesamowity pokój płynący z Matki tekstów w obliczu Krzyża i cierpienia. Na przestrzeni lat, przeglądając Matki pisma, wyraźnie też widać, że do takiego pełnego pokoju i zawierzenia Bożej Miłości przyjmowania Krzyża, Matka dojrzewała, aż cała stała się Ofiarą Miłości.

Read More

Spotkanie Sióstr pracujących w biurach

W dniach od 8 do 10 marca 2018 w naszym Muzeum i Archiwum odbyło się Spotkanie dla naszych Sióstr, które pracują bądź to w księgowości naszych instytucji, bądź w sekretariacie, bądź w kancelariach parafialnych.  Po porannym uczestnictwie w Sympozjum poświęconym działalności Sióstr Felicjanek, Siostry rozpoczęły trzydniowe spotkanie, podczas którego miały okazję pogłębić swoje więzi z naszą błogosławioną Założycielką, Marią Angelą Truszkowską, przeżyły Transitus w celi Matki, wspólnie prześledziły genealogię Marii Angeli. Siostry uczestniczyły w prezentacji w Archiwum Kurii Archidiecezji Krakowskiej, gdzie mogły zobaczyć oryginały dokumentów związanych z naszą Matką oraz z naszym Zgromadzeniem, jak również cenne pamiątki po świętym Janie Pawle II.

Read More