Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 11 grudnia 2016 roku, w godzinach popołudniowych kilka Sióstr przyszło do Muzeum i Archiwum na kolejne Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą. Ponieważ za kilka dni przypada 100 Rocznica śmierci bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, dlatego dzisiejsze, i kilka następnych spotkań, będzie poświęcone jemu. Dziś rozważałyśmy kilka fragmentów z listów Matki Marii Angeli do Sióstr o Ojcu Honoracie, a także z listów do niego samego.

Wystawa o błogosławionym Ojcu Honoracie

Dnia 6 grudnia 2016 roku, na dziesięć dni przed 100 Rocznicą przejścia do nieba błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego, duchowego kierownika Zgromadzenia Sióstr Felicjanek u jego początków, w Muzeum i Archiwum otwarto specjalną wystawę poświęconą zarówno jego życiu i działalności, jak też roli jaką odegrał w naszym Zgromadzeniu.