Święci przyjaciele dzieci – bł. Maria Angela przyjaciółka dzieci

Dzisiejszego rana, 7 lutego, w Radio Maryja mogłyśmy posłuchać audycji z cyklu PORADY. Tym razem PORADY PEDAGOGA i PSYCHOLOGA: ŚWIĘCI PRZYJACIELE DZIECI. W dzisiejszej audycji nasza bł. Maria Angela Truszkowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, została przedstawiona jako prawdziwa Przyjaciółka Dzieci. Zapraszamy do posłuchania.

Porady pedagoga i psychologa: Święci przyjaciele dzieci

Błogosławiona Maria Angela w telewizji i w radio

W dniu 3 stycznia 2017 roku mogliśmy posłuchać audycji z cylku Rozmowy Niedokończone w Telewizji Trwam na temat Błogosławionej Marii Angeli i Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, a 16 stycznia można było usłyszeć krótki życiorys naszej Błogosławionej w Radiu Maryi w programie z cyklu Spróbuj pomyśleć. Zapraszamy do posłuchania …

  Rozmowy niedokończone                                     Spróbuj pomyśleć