Akty oddania Niepokalanemu Sercu Maryi

W Apelu Orędzia Fatimskiego Siostry Łucji, czytamy, że Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi, będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, Ci stanowić będą nowe pokolenie, które zwycięży zło! To nowe pokolenie jest pokoleniem Niepokalanego Serca, a Maryja jest jego Matką.

Modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi

Modlitwy ułożone przez o. Honorata
dla przełożonych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
po rozproszeniu w 1864 roku.

O Pani świata całego i nasza, która sama zarządzasz łaskawie tym Zgromadzeniem w Sercu Twoim złożonym, mnie niegodnej służebnicy Twojej, w zastępstwie Twoim nad Twym domkiem postanowionej, racz przybyć na pomoc. A im w nędzniejsze ręce powierzyłaś zarząd Twojej rodzinki, tym więcej wspieraj swą wszechwładną opieką, aby przez moje niedołęstwo nie stała się krzywda któremu dziecku Twojemu.