Modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi

Modlitwy ułożone przez o. Honorata
dla przełożonych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
po rozproszeniu w 1864 roku.

O Pani świata całego i nasza, która sama zarządzasz łaskawie tym Zgromadzeniem w Sercu Twoim złożonym, mnie niegodnej służebnicy Twojej, w zastępstwie Twoim nad Twym domkiem postanowionej, racz przybyć na pomoc. A im w nędzniejsze ręce powierzyłaś zarząd Twojej rodzinki, tym więcej wspieraj swą wszechwładną opieką, aby przez moje niedołęstwo nie stała się krzywda któremu dziecku Twojemu.

O Matko miłości, daj mi Twojej miłości! O Panno najroztropniejsza, daj mi Twojej roztropności! O Matko najłaskawsza, udziel mi Twojej łaskawości! O Panno mężna, użycz mi Twego męstwa, abym posługę swoją godnie sprawować mogła. Daj mi Twoje Serce, o Maryjo, abym Sercem Twoim pojmowała moje obowiązki i według Serca Twego je spełniała zawsze. Amen.

* * * * *

O Matko wszystkich matek, któraś mnie matką Twych dzieci uczynić raczyła, dajże mi i serce Macierzyńskie Twoje, abym Cię na tym urzędzie zastąpić umiała, a jakoś sama zostając Matką pod krzyżem z woli Syna Swego, na Jego słowo wszechmocne otworzyła wnętrzności miłosierdzia swego dla wszystkich i wszystkich miłością Matki ukochałaś, tak samo i mnie, która również z woli Syna Twego matką Oblubienic Jego naznaczona jestem, abym umiała stać się matką prawdziwą wszystkim tym duszom mojej pieczy powierzonym i macierzyńską ukochać je miłością.

O Ty, która nas szczególnym sposobem w Sercu Swoim nosisz, roztwórz i moje serce, aby mogło ogarnąć całą tę rodzinkę Twoją i moją i aby żadna siła stamtąd wyrwać jej nie mogła. Amen.

* * * * *

O Matko boleści, któraś bolała nad zgubionym Synem Swoim, wejrzyj na boleść moją, którą matką Swoich dzieci niegdyś uczynić raczyłaś, a która dziś muszę patrzeć na nie błąkające się z daleka od domu rodzinnego i wystawione na różne niebezpieczeństwa tego świata. Wszystkie te dzieci powierzam nazad Tobie. Ty czuwaj nad nimi, bo Twymi są. Ty sama tylko dopatrzeć ich wszędzie potrafisz. Ty sama ustrzec ich serce możesz od zgubnej świata miłości. Ty sama zagubione odszukać, Ty sama do domu Syna Swego na nowo sprowadzić. Daj mi zakosztować tej pociechy, jakiej doznałaś ze znalezienia Syna Swego w kościele, abyśmy się wszystkie znowu w Przybytku Syna Twego znalazły i wielbiły Cię razem z Synem Twoim jak dawniej.

Monstra Te esse Matrem! Pokaż nam się Matką, która zna swoje dziadki i nie da ich wyrwać ze swych rąk nikomu, bo Ty jesteś jedyną podstawą całej naszej nadziei. Tota ratio spei nostrae. Amen.

* * * * *

O najpokorniejsza Ancyllo Pańska, która będąc za Matkę Boga obraną, służebnicą być chciałaś, i któraś mnie za Ancyllę i służebnicę służebnic Twoich obrała! Daj mi ducha pokory, abym wiernie służyć im wszystkim umiała z miłością i abym, rządząc wszystkimi, pragnęła byś zawsze pod wszystkich nogami. Amen.

* * * * *

O Ty, Przybytku Trójcy Przenajświętszej i jedyna Ucieczko nasza, która w Niepokalanym Sercu Swoim, gdzie sam Bóg przemieszkuje, nas wszystkie także przechowywać raczysz, pobłogosław pracy mojej i daj mi zbudować dla Ciebie ubogi przybytek, w którym Syn Twój z Oblubienicami swymi, a Twymi córkami, mógł przemieszkiwać jak dawniej w tabernakulum.

O Ty, Matko nasza jedyna, daj mi zbudować domek na wzór Nazareckiego domu Twego, do którego mogłabyś pościągać  wszystkie dziadki Twoje, któreś z miejsce Jezusa przyjęła, a które dziś tęskną za rodzinnym domem i spragnione są pociech macierzyńskiego Serca Twego, i gdzie byś mogła razem z nimi przemieszkiwać i cieszyć się dziećmi Twymi ? habitare fecere in domo Matrem filiarum laetantem.

O Ty, niebieska Synogarlico, daj mi zbudować gniazdko dla siebie, w którym byś mogła złożyć pisklęta swoje (?)

O Ty, któraś naznaczyła nas wszystkie imieniem Swoim Przenajświętszym, daj mi zbudować na chwałę tego Imienia dom, w którym by ono zawsze czczone być mogło ? aedificare domum Nomini Tuo, ubi servaretur Nomen Tuum.

O Ty, o Przenajświętsza, w czasie tej pracy mojej buduj w sercu moim i w sercach sióstr moich przyjemne mieszkanie dla Siebie i Boskiego Syna swego, w którym by On przebywać mógł wiecznie i gdzie byś zawsze jako Matka z dzieckiem swoim cieszyć się mogła, w którym by Imię Twoje wysławiane było na wieki. Amen.