Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 11 grudnia 2016 roku, w godzinach popołudniowych kilka Sióstr przyszło do Muzeum i Archiwum na kolejne Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą. Ponieważ za kilka dni przypada 100 Rocznica śmierci bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, dlatego dzisiejsze, i kilka następnych spotkań, będzie poświęcone jemu. Dziś rozważałyśmy kilka fragmentów z listów Matki Marii Angeli do Sióstr o Ojcu Honoracie, a także z listów do niego samego.

Siostry wyraziły pragnienie kontynuacji tego tematu, aby w ten sposób lepiej poznać duchowość i świętość bł. Ojca Honorata, który od samego początku naszego Zgromadzenia kształtował duchowość felicjańską.