Modlitwa w czasach zarazy

W Archiwum bł. Marii Angeli w Krakowie, wśród dokumentów i pamiątek, znajduje się niewielka karta, z takim oto napisem:

?Litanię do św. Rozalii odmawia się wspólnie po Nieszporach zakonnych 4 września, ponieważ śp. Przewielebna Matka Fundatorka zrobiła ślub, że Zgromadzenie będzie modliło się do św. Rozalii, aby nas strzegła od chorób zaraźliwych.?

A w wieku XIX ?chorób zaraźliwych? nie brakowało. Wystarczy wspomnieć przetaczające się co raz epidemie cholery, ospy, tyfusu. Nie pomijając również szeroko rozpowszechnionej gruźlicy i powszechnej, a przy braku skutecznych leków, często śmiertelnej gorączki, towarzyszącej przeziębieniu, grypie, zapaleniu płuc. Kim była św. Rozalia, którą bł. Maria Angela wzywała w obliczu nękających XIX-wieczną Polskę chorób?

Rozalia była pustelnicą, żyła w grocie na Sycylii. Do dziś jest czczona w świątyni wybudowanej na miejscu jej życia, modlitwy i śmierci.Według starej opowieści urodziła się na zamku Olivella w pobliżu Bergamo ok. 1130 roku, jako córka księcia Sinibalda, służącego królowi Normanów Rogerowi II. Przed jej urodzeniem matka otrzymała we śnie polecenie, aby nazwała ją Rozalia, będzie bowiem najpiękniejszym kwiatem rodu i wyspy. Miał to być również proroczy symbol: jej życia pokutnego (kolce róży) i niewinności (biel lilii). Kiedy rodzice przynaglali ją do małżeństwa, uciekła z pałacu do groty na pobliską górę i tam zamieszkała jako pustelnica, prowadząc życie pełne pokuty i wyrzeczeń. Na ścianach wyryła napis: „Ja, Rozalia, córka Sinibalda, postanowiłam żyć w tej grocie dla miłości mego Pana, Jezusa Chrystusa”. Poddawała się licznym umartwieniom, żyjąc w ścisłej łączności z Bogiem. Po pewnym czasie zmieniła miejsce pobytu, przenosząc się w okolice Monte Pellegrino pod Palermo. Nieprzyzwyczajona do surowego życia, zmarła młodo, prawdopodobnie w 1165 lub 1170 r. Podobno po śmierci ukazała się i opowiedziała ludziom o tym, jak przez kilkanaście lat przebywała w grocie, kryjąc się przed światem w maleńkim zagłębieniu skalnym. W roku 1624 przypadkowo odkryto relikwie św. Rozalii. Odtąd zaczął się jej kult. Podanie głosi, że podczas znalezienia relikwii miała ustać zaraza, która wówczas nękała miasto Palermo i całą okolicę. Dlatego odtąd św. Rozalia jest wzywana jako patronka chroniąca od zarazy. Jej imię wpisał do Martyrologium Rzymskiego surowy papież Urban VIII w 1630 r.

W obliczu nowej choroby zakaźnej ogarniającej swym zasięgiem całą ziemię, za wskazaniem bł. Matki Marii Angeli, módlmy się wspólnie o oddalenie epidemii i zachowanie zdrowia duszy i ciała.

LITANIA DO ŚW. ROZALII

 PATRONKI OD ODDALENIA CHORÓB ZARAŹLIWYCH.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Jezu Chryste usłysz nas. Jezu Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże.

Duchu Święty Boże.

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże.

Święta Maryjo ? módl się za nami.

Święta Rozalio ? módl się za nami.

Święta Rozalio, Panno niewinna.

Święta Rozalio imieniem swym Różo i Lilio.

Święta Rozalio Różo rumiana panieńskiej czystości.

Święta Rozalio Lilio niewinnością jaśniejąca.

Święta Rozalio zapachem cnót swoich zaraźliwe powietrze rozpędzająca.

Święta Rozalio ofiaro przed Bogiem wdzięcznie woniejąca.

Święta Rozalio panno jedna z pięciu mądrych.

Święta Rozalio Oblubienico Jezusa miłująca Go nad wszystko.

Święta Rozalio ozdobo stanu cesarskiego.

Święta Rozalio sławna swoją przyczyną u Boga.

Święta Rozalio wybawicielko Sycylii od powietrza morowego.

Święta Rozalio tarczo zbawienia od pocisków szatańskich.

Święta Rozalio od gniewu Bożego wybawiająca.

Święta Rozalio Judyt niezwyciężona.

Święta Rozalio Arko Noego od powodzi morowej zachowująca.

Święta Rozalio gwiazdo jasna pomiędzy ciemnością błędów zostająca.

Święta Rozalio nieprzebrany skarbie cnót wszelkich.

Święta Rozalio perło korony Króla Niebieskiego.

Święta Rozalio mężna świata wzgardzicielko.

Święta Rozalio przykładzie wszelkiej pobożności.

Święta Rozalio wzorze ludzi prawdziwie pokutujących.

Święta Rozalio do Boga jęcząca.

Święta Rozalio Boskie doskonałości rozmyślająca.

Święta Rozalio Przybytku Ducha Świętego najmilszy.

Święta Rozalio za Barankiem w niebie chodząca.

Święta Rozalio patronko miasta Krakowa.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ? zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Modlitwa:

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, racz wysłuchać prośby nasze, abyśmy weselili się, nabożnie rozmyślając życie świętej Rozalii i abyśmy do naśladowania jej cnót ochoty nabrali, a od gniewu, morowego powietrza i surowej Twej sprawiedliwości wybawieni byli. Prosimy Cię przez Ciebie samego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.