NOTATKI OGRODNICZE BŁOGOSŁAWIONEJ MARII ANGELI

Druga część wystawy poświęconej pismom błogosławionej Marii Angeli ukazuje jej zapiski dotyczące pracy w ogrodzie. Pośród materiałów archiwalnych znajdują się listy, w których porusza zagadnienia ogrodnicze, luźne kartki z notatkami oraz mały notes w całości zapełniony poradami ogrodniczymi.
Oto przykład jednej z porad:
Aby bukiety przez długi czas w świeżości utrzymać skropić je świeżą wodą i wstawić w naczynie z wodą mydlaną. Następnego dnia skropić znowu bukiet świeżą wodą. Wstawić na parę minut w czystą wodę poczem włożyć na powrót w mydlaną. Tę ostatnią zmieniać co 3 do 4ch dni.

Otwarcie wystawy poświęconej pismom błogosławionej Marii Angeli

W niedzielę, 10 marca została otwarta wystawa poświęcona Pismom błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej. Jest ona częścią projektu przedstawienia kolejnych rodzajów jej pism. W pierwszej odsłonie ukazane zostały listy Marii Angeli do Sióstr Felicjańskiego Zgromadzenia. Po ogólnym wprowadzeniu w pisma, przedstawiono przykładowo trzy listy do Sióstr, w tym dwa listy do dwóch Sióstr: do Siostry Marii Anieli Jeziorańskiej i do Siostry Marii Jadwigi Śliwińskiej oraz jeden list okólny do wszystkich Sióstr Zgromadzenia. Wszystkie trzy listy zostały napisane w latach 1863-1865.

Read More

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W niedzielę, 10 marca, kolejny już raz spotkałyśmy się na rozważaniu jednego z rozdziałów Pamiętnika Zgromadzenia. Tym razem był to rozdział V zatytułowany: Powołanie Sióstr Świętego Feliksa.

Choć rozdział ten przypadał na to spotkanie ze swej kolejności, to podkreślić trzeba, że temat i wezwania tego rozdziału były ściśle złączone z rozpoczynającym się okresem Wielkiego Postu.

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W niedzielę, 10 lutego, ponownie spotkałyśmy się w naszym Muzeum i Archiwum na rozważaniu na temat czwartego rozdziału Pamiętnika Zgromadzenia.

Czwarty rozdział jest zatytułowany: Powołanie świętego Franciszka.

Choć spotkałyśmy się w nielicznym gronie, to dzielenie się we wspólnocie było bardzo ubogacające. Wszystkie dostrzegłyśmy podstawę naszego powołania do naprawy Kościoła Bożego przez wierne życie zgodnie z naszym powołanie, a przede wszystkim przez dawanie świadectwa życia.

Read More

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

Po wakacyjnej przerwie, przeżywszy wiele radosnych wydarzeń związanych z błogosławioną Marią Angelą w miesiącach wrześniu i październiku, rozpoczęłyśmy kolejną serię spotkań z błogosławioną Marią Angelą.

W tym roku podczas naszych spotkań chcemy się pochylić nad dziedzictwem pozostawionym nam przez naszą Matkę Założycielkę i pierwsze Felicjanki, a zapisanym w Pamiętniku Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Ojczyzna jest matką…

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Prawda ta, głoszona z mocą przez jednego z największych synów polskiej ziemi – św. Jana Pawła II, znalazła odzwierciedlenie również w życiu bł. Marii Angeli Truszkowskiej i założonego przez nią Zgromadzenia. Chociaż powielane w wielu dotychczasowych publikacjach twierdzenie, że Założycielka felicjanek pochodziła z pobożnej i patriotycznej rodziny, w świetle najnowszych badań historycznych jest już tylko legendarnym wątkiem jej biografii, to nie ulega wątpliwości, że od lat najmłodszych miała ona możliwość uczenia się miłości do Ojczyzny na najlepszych wzorcach.