Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W niedzielę, 10 lutego, ponownie spotkałyśmy się w naszym Muzeum i Archiwum na rozważaniu na temat czwartego rozdziału Pamiętnika Zgromadzenia.

Czwarty rozdział jest zatytułowany: Powołanie świętego Franciszka.

Choć spotkałyśmy się w nielicznym gronie, to dzielenie się we wspólnocie było bardzo ubogacające. Wszystkie dostrzegłyśmy podstawę naszego powołania do naprawy Kościoła Bożego przez wierne życie zgodnie z naszym powołanie, a przede wszystkim przez dawanie świadectwa życia.

Read More

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

Po wakacyjnej przerwie, przeżywszy wiele radosnych wydarzeń związanych z błogosławioną Marią Angelą w miesiącach wrześniu i październiku, rozpoczęłyśmy kolejną serię spotkań z błogosławioną Marią Angelą.

W tym roku podczas naszych spotkań chcemy się pochylić nad dziedzictwem pozostawionym nam przez naszą Matkę Założycielkę i pierwsze Felicjanki, a zapisanym w Pamiętniku Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Ojczyzna jest matką…

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Prawda ta, głoszona z mocą przez jednego z największych synów polskiej ziemi – św. Jana Pawła II, znalazła odzwierciedlenie również w życiu bł. Marii Angeli Truszkowskiej i założonego przez nią Zgromadzenia. Chociaż powielane w wielu dotychczasowych publikacjach twierdzenie, że Założycielka felicjanek pochodziła z pobożnej i patriotycznej rodziny, w świetle najnowszych badań historycznych jest już tylko legendarnym wątkiem jej biografii, to nie ulega wątpliwości, że od lat najmłodszych miała ona możliwość uczenia się miłości do Ojczyzny na najlepszych wzorcach.

Okno Świętego Jana Pawła II w Krakowie

Wszyscy wiemy, że w tym roku obchodzimy 40-stą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ostatni tydzień, a szczególnie dzień 16 października 2018 roku, był przepełniony uroczystościami przypominającymi wydarzenie sprzed czterdziestu lat, a także, a może przede wszystkim, wyrażającymi naszą wdzięczność Bogu za dar tego Wielkiego Polaka.

We wtorkowy wieczór, 16 października 2018, o godzinie 20.00 dokonano uroczystego odsłonięcia odrestaurowanego Okna Papieskiego przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie. W odrestaurowanym Oknie Papieskim widnieje mozaika przedstawiająca papieża w białych szatach. Na górze i na dole, znajdują się kwiaty, które nawiązują do tych, jakie Matka Boża w Kalwarii Zebrzydowskiej ma na swojej sukience.

Read More

Relikwie bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Toruniu

We wtorek, 16 października 2018, dokładnie w 40-stą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, wiele sióstr Felicjanek uczestniczyły w uroczystości wprowadzenia relikwii bł. Marii Angeli Truszkowskiej do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

Poniżej zamieszczamy link do galerii zdjęć z uroczystości a także do Serwisu informacyjnego na Telewizji TRWAM.

Galeria zdjęć

Serwis informacyjny

Dobroczyńcy bursy prowadzonej przez Siostry Sercanki na pielgrzymim szlaku

W liturgiczne wspomnienie błogosławionego Honorata Koźmińskiego, 13 października 2018,  nasze Muzeum i Archiwum odwiedziła grupa dobroczyńców bursy dla dziewcząt prowadzonej przez Siostry Sercanki w Krakowie. Ze względu na to, że trudno byłoby zwiedzać Muzeum, gdyby cała grupa (przeszło 80 osób) przybyło razem, dlatego jedna część poszła zwiedzać Kraków, a druga – ta większa – przybyła do Muzeum i Archiwum Błogosławionej Marii Angeli.

Parafia Wszystkich Świętych z Pszczyny u Błogosławionej Marii Angeli

W dniu dzisiejszym, 13 października 2018, w liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, duchowego kierownika Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, przybył do Krakowa ks. Damian Gatnar, proboszcz parafii Wszystkich Świętych z Pszczyny, wraz z grupą swoich parafian oraz z siostrą Marią Ezechielą Barszczak, która w tej parafii katechizuje. Swoje piersze kroki skierowali do Muzeum i Archiwum błogosławionej Marii Angeli, aby tutaj zapoznać się z jej życiem i duchowością.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki, od najmłodszych do najstarszych, z uwagą słuchali opowieści o życiu Matki Angeli, o działalności Sióstr Felicjanek oraz o głównych aspektach duchowości felicjańskiej przekazanej nam przez błogosławioną Założycielkę.

Read More

Relikwie bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Brzezinach

W niedzielę, 16 września 2018 roku wzięłyśmy udział w uroczystości wprowadzenia Relikwii bł. Marii Angeli Truszkowskiej w parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach k/Kielc. Relikwie bł. Marii Angeli Truszkowskiej zostały uroczyście wniesione podczas procesji rozpoczynającej Liturgię Eucharystyczną o godzinie 10.00. Siostra Przełożona Prowincjalna z Krakowa przekazała relikwie na ręce ks. Proboszcza tamtejszej parafii. Podczas wszystkich Mszy Świętych tego dnia siostry przybliżyły wiernym nie tylko rys biograficzny naszej Założycielki, ale także najważniejsze rysy jej duchowości. Mówiły:

Read More

Noc Cracovia Sacra

Tegoroczne wydarzenie kulturalne Noc Cracovia Sacra przyprowadziło do naszego Muzeum i Archiwum prawie setkę zwiedzających. Wiele osób zwiedziło wystawę po raz pierwszy, choć tak często przechodzą przy budynku Muzeum i Archiwum. Były osoby, które powróciły do Muzeum po ubiegłorocznym zwiedzaniu. Ku ich miłemu zaskoczeniu mogły nie tylko obejrzeć specjalną wystawę przygotowaną z okazji 25-tej rocznicy beatyfikacji błogosławionej Marii Angeli, ale także wiele nowych elementów wystawy stałej.

Read More