Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński

Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński, duchowy kierownik błogosławionej Marii Angeli i pierwszych felicjanek, odszedł z tej ziemi po wieczną nagrodę 16 grudnia 1916 roku. Z okazji setnej rocznicy jego śmierci, Sejm ogłosił go jako jednego z Patronów roku 2017.

W naszym Muzeum przygotowana została wystawa tymczasowa ukazująca jego życie, rolę jaką odegrał w historii Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz informacje dotyczące zgromadzeń, które założył odpowiadając na potrzeby polskiego społeczeństwa XIX wieku.