Otwarcie wystawy poświęconej pismom błogosławionej Marii Angeli

W niedzielę, 10 marca została otwarta wystawa poświęcona Pismom błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej. Jest ona częścią projektu przedstawienia kolejnych rodzajów jej pism. W pierwszej odsłonie ukazane zostały listy Marii Angeli do Sióstr Felicjańskiego Zgromadzenia. Po ogólnym wprowadzeniu w pisma, przedstawiono przykładowo trzy listy do Sióstr, w tym dwa listy do dwóch Sióstr: do Siostry Marii Anieli Jeziorańskiej i do Siostry Marii Jadwigi Śliwińskiej oraz jeden list okólny do wszystkich Sióstr Zgromadzenia. Wszystkie trzy listy zostały napisane w latach 1863-1865.

Read More

Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński

Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński, duchowy kierownik błogosławionej Marii Angeli i pierwszych felicjanek, odszedł z tej ziemi po wieczną nagrodę 16 grudnia 1916 roku. Z okazji setnej rocznicy jego śmierci, Sejm ogłosił go jako jednego z Patronów roku 2017.

W naszym Muzeum przygotowana została wystawa tymczasowa ukazująca jego życie, rolę jaką odegrał w historii Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz informacje dotyczące zgromadzeń, które założył odpowiadając na potrzeby polskiego społeczeństwa XIX wieku.