Spotkanie z błogosławiona Marią Angelą i błogosławionym Ojcem Honoratem

Dnia 5 lutego 2017 roku ponownie spotkałyśmy się w Muzeum i Archiwum, aby pochylić się nad pismami naszej błogosławionej Założycielki oraz błogosławionego Ojca Honorata, duchowego Ojca Zgromadzenia. Teksty, które zostały zaproponowane do rozważenia, zarówno te z pism Matki Angeli jak te z listów Ojca Honorata do Sióstr Felicjanek, w szczególny sposób zwróciły naszą uwagę na duchowość wynagrodzenia w naszym Zgromadzeniu. Siostry dzieliły się swoim doświadczeniem różnych praktyk zakonnych, które pomagały wzrastać w tej duchowości. Siostry na nowo zwróciły uwagę na ważność i bogactwo adoracji wynagradzających. Błogosławiony Ojciec Honorat tak pisał w 1888 roku we Wstępie do Księgi Życia:

Również i to radbym wam zawsze przypominać, żeście od pierwszego zawiązku swego z natchnienia Ducha świętego czuły to dobrze, że ta naprawa duchowna zacząć się powinna od naprawy czci Boskiej zaniedbanej na świecie, czyli od wynagradzających adoracji.