Litania do bł. Marii Angeli

Panie, zmiłuj się nad nami. ? Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. ? Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. ? Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba, Boże, ? zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, ? zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, ? zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, ? zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża i Pani Zgromadzenia, ? módl się za nami.

Błogosławiona Mario Angelo, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej,

Roztropna Dziewico, zrodzona na polskiej ziemi,

Obdarzona przez Stwórcę wrażliwością na ból i ludzką niedolę,

Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy,

Mądra wychowawczyni młodych pokoleń,

Doskonała mistrzyni życia wewnętrznego,

Apostołko prawdy i miłości ewangelicznej,

Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości franciszkańskiej,

Gorąca czcicielko Miłosierdzia Bożego,

Żarliwa adoratorko Najświętszego Sakramentu,

Niestrudzona służebnico Niepokalanego Serca Maryi, Pełna pokoju i wierności w najtrudniejszych sytuacjach, Heroicznie znosząca długoletnie cierpienia,

Oddana pokucie za grzechy bliźnich i świata,

Do końca życia zatroskana o zbawienie dusz,

Błogosławiona Mario Angelo, której Bóg dał zrozumienie odkupieńczej wartości ludzkiego cierpienia,

Błogosławiona Mario Angelo, która w cierpieniu umiałaś uwielbiać i miłować wolę Bożą,

Błogosławiona Mario Angelo, którą Pan doświadczył ciemnością duchowej nocy,

Błogosławiona Mario Angelo, ogarniająca modlitwą, pokutą i ofiarą sprawy Kościoła,

Błogosławiona Mario Angelo, która do chwały ołtarzy doszłaś przez krzyż i przeciwności,

Łaskę naśladowania Chrystusa ubogiego, ? uproś nam, Matko (Angelo).

Żywą wiarę

Czystą miłość Bożą

Wytrwałość w trudnościach i cierpieniu

Ducha pokory

Ochotne poddanie się woli Bożej

Umiłowanie modlitwy

Gorliwość apostolską

Nadprzyrodzone spojrzenie na wszystko i wszystkich

Ducha bezgranicznego poświęcenia chorym i potrzebującym

Miłość i służebną postawę wobec Kościoła Chrystusowego

Liczne i ofiarne powołania do Twego Zgromadzenia

Ojczyźnie naszej pokój i sprawiedliwość

Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,

Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym,

Abyśmy przez cierpienia dojrzewali do Królestwa Bożego,

Abyśmy życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem zasłużyli na chwalę wieczną,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ? przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ? wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ? zmiłuj się nad nami!

P. Błogosławieni miłosierni,

W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę; spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.