Modlitwa za przyczyną bł. Marii Angeli

BOŻE, NASZ OJCZE, uwielbiamy Cię i dziękujemy, że obdarowałeś nas błogosławioną Marią Angelą, która żyła Twoją wolą w wierze i w bezgranicznym zaufaniu i dla Twej miłości służyła bliźnim.

Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski..., o którą z ufnością proszę. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.