Wezwania do bł. Marii Angeli

Błogosławiona Mario Angelo, ? módl się za nami.

Matko dla sierot,

Karmiąca głodnych,

Przyjmująca bezdomnych,

Ubierająca nagich,

Zatroskana o religijne wychowanie rodziny,

Świadoma odpowiedzialności za wiarę polskich emigrantów,

Rozumiejąca tracących słuch,

Pokorna w podejmowaniu zakonnych obowiązków,

Bez granic ufająca Bogu,

Wiernie krocząca drogą Krzyża,

Dojrzewająca do ofiary w spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii,

Kochająca Boga i Ojczyznę,

Żyjąca w komunii ze świętymi,

Oddana do dyspozycji Kościoła.