Akt ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi

(napisany przez bł. Marię Angelę)

O SERCE NAJDROŻSZE mojej Matki Przeczystej, Twoją ofiarą być pragnę, bo Twoją będąc, Jezusową jestem.

O najmilsze i najsłodsze Serce Maryi, Tobie się całkiem poświęcam, Twoją wyłączną i zupełną własnością chcę być na wieki.

O przyjmij mnie, Serce Matki mojej, które nigdy nikim nie gardzisz. Tobie oddaję ciało moje, serce i duszę moją, wszystkie uczynki, myśli, słowa, chęci i zamiary Tobie poświęcam. W Tobie zatapiam radości i pociechy moje. Na Ciebie składam ciężary, smutki i utrapienia, którymi Pan Jezus nawiedzić mnie raczy. Tobie oddaję nawet grzechy i upadki moje. Niech z Tobą tak ściśle złączona będę, abym mówić mogła: Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Serce Maryi.

Ty we mnie czuj, kochaj i wypełniaj wszystko. Ty mną rządź, Ty kieruj tymi, których nade mną postanowiłaś, a ja Tobie przysięgam, o Serce Najsłodsze, przysięgam i ślubuję wierność do śmierci. Pilnuj mnie i wspieraj, abym ślubu dotrzymała, abym Twoją na tej ziemi będąc, Twoją była na wieki. Amen.