Koronka dziękczynna

(używana przez bł. Marię Angelę)

Magnificat...

Na dużych paciorkach różańca należy odmawiać:

OJCZE PRZEDWIECZNY, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa, Najmilszego Syna Twego, na podziękowanie za wszystkie łaski nam udzielone, a szczególnie za Przenajświętszy Sakrament, za Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny, za zachowanie i potwierdzenie Zgromadzenia.

Na małych paciorkach:

BŁOGOSŁAWMY PANU! Bogu dzięki!