Akt oddania się w szczególną opiekę św. Ojca Franciszka

(używany przez bł. Marię Angelę)

OJCZE NAJMILSZY, ja Twoje dziecko poświęcam się Tobie nie tylko dzisiaj, ale na całe życie. Św. Ojcze Franciszku, nie jestem sama, ale Pan Jezus złączył mnie z Tobą przez śluby, które złożyłam dla dalszego trwania Twego Zakonu.

Przyjmij mnie grzeszną i niegodną, bo Serce Jezusa uczyniło mnie Twoją. O dobry, ukochany św. Ojcze, miej mnie w opiece jako dziecko Twoje, nie opuszczaj mnie, ale jak Ojciec prawdziwy, im bardziej jestem słaba i nędzna, tym więcej mnie kochaj i tym pilniej czuwaj nade mną przez wzgląd na miłość Jezusa.

O dobry Ojcze, uproś mi łaskę wiernego naśladowania Ciebie; pokorę, posłuszeństwo, cierpliwość, wzgardę siebie, a nade wszystko czystą miłość Bożą, umiłowanie ubóstwa i ducha ofiary. Uproś mi ochotne i mężne dźwiganie krzyża Pańskiego. Wyjednaj mi łaskę, aby na moim sercu wyryte były Najświętsze Rany Chrystusa i abym przez nie stała się podobna do Ciebie. Przez te Rany prowadź mnie do Jezusa jako dziecko Twoje. Dobry Ojcze, przyjmij mnie, wysłuchaj i przytul do Rany Twego Serca, na wieki. Amen.