Tercjat w Muzeum i Archiwum

Już na następny dzień po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży w naszym Muzeum i Archiwum zgromadziły się Siostry uczestniczące w Tercjacie pod przewodnictwem SM Franciszki Stępniewskiej. Częścią spotkania była prezentacja na temat Procesu Kanonizacyjnego naszej błogosławionej Marii Angeli, zwiedzanie Muzeum oraz spotkanie w Archiwum, by „dotknąć” oryginalnych pamiątek naszej błogosławionej Założycielki.