Spotkanie koordynatorek kultu bł. Marii Angeli

W dniach od 6 do 9 września 2016 roku w Krakowie spotkały się Siostry koordynatorki kultu bł. Marii Angeli z Ameryki, z Kenii i z Polski. Bogaty i urozmaicony program spotkania, które w większości odbyło się w domu prowincjalnym przy ul. Smoleńsk, przewidział także prezentację i zwiedzanie Muzeum i Archiwum.

S. M. Błażeja Kowal przedstawiła prezentację na temat genealogii bł. Marii Angeli. W swojej prezentacji przedstawiła nie tylko znane powszechnie informacje dotyczące rodziny Matki Angeli, ale także wiele, do tej pory nie znanych faktów, postaci, miejsc itd. związanych zarówno z samą Matką Angelą, jak również z rodziną jej kuzynki, Klotyldy Ciechanowskiej, Matki Marii Weroniki.

Siostry miały także okazję zwiedzić Muzeum oraz obejrzeć różne ciekawe „skarby”, które mieszczą się w Archiwum.