Spotkanie dla sióstr pielęgniarek

W dniach od 30 września do 2 października odbyło się spotkanie dla Sióstr pielęgniarek z trzech polskich prowincji. Z każdej prowincji przybyły trzy Siostry, a z prowincji krakowskiej, wykorzystując bliskość miejsca, dochodziły także dodatkowe Siostry w miarę możliwości apostolatu.

Każdy dzień miał swój charakterystyczny punkt programu. I tak Siostry odbyły pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie wspólnie przeszły przez Bramę Miłosierdzia, wyznały swoją wiarę i odnowiły śluby. Jedno popołudnie Siostry spędziły w domu prowincjalnym, by móc zaczerpnąć trochę z duchowości Matki Angeli. Były też spotkania poświęcone posłudze pielęgniarskiej – jedno to konferencja wygłoszona przez Brata Ambrożego Pietrzkiewicza, OH, a drugie to prezentacja przedstawiająca historię rozwoju pielęgniarstwa.

Nie zabrakło też czasu na wspólne rozmowy i dzielenie się swoim własnym doświadczeniem posługi wśród chorych.