Transitus

W godzinach wieczornych, 9 października, przeżywałyśmy już jak co roku Transitus czyli pamiątkę przejścia z tej ziemi do nieba bł. Marii Angeli. Kilka Sióstr z pobliskich domów lokalnych oraz z domu prowincjalnego przybyło, aby razem łączyć się w modlitwie.

Każda z Sióstr otrzymała podczas ceremonii obrazek z „testamentem” od bł. Marii Angeli.