Spotkanie dla sióstr posługujących w pracach domowych

W dniach od 16 do 18 lutego w Muzeum i Archiwum odbyło się spotkanie dla Sióstr posługujących w pracach domowych. Z każdej prowincji przybyły trzy Siostry. Wśród nich były Siostry pracujące w kuchni, opłatkani i przy furcie, dbające o teren przyklasztorny i pomagające przy chorych oraz wykonujące wszelkie prace służące dobru wspólnoty.

Podczas tych trzech dni spotkania Siostry przeżyły nabożeństwo Transitus w celi bł. Marii Angeli, nawiedziły relikwie bł. Anieli Salawy, patronki tych, którzy służą, przeszły szlakiem Matki Angeli w domu prowincjalnym oraz szlakiem bł. Anieli nawiedzając większość miejsc gdzie pracowała, dawała świadectwo życia i cierpienia oraz miejsce, gdzie odeszło do Pana. Podczas tych dni Siostry uczestniczyły w konferencji wygłoszonej przez Ojca Piotra OFMConv., w której ideał życia według Reguły i Napomnień św. Franciszka. Podkreślił, że w charyzmacie franciszkańskim nie chodzi o to CO robimy, ale JAK. I o tę JAKOŚĆ wypełnioną miłością chodzi.

Jesteśmy wdzięczne Bogu za Jego Obecność, którą te dni były wypełnione. DEO GRATIAS!