Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 11 marca 2018, jak co miesiąc, Siostry z pobliskich wspólnot zgromadziły się w Muzeum i Archiwum na Spotkaniu z błogosławioną Marią Angelą. W tą Wielkopostną niedzielę Siostry pochyliły się nad fragmentami listów Matki Angeli mówiącymi o KRZYŻU i wzywającymi do pełnego miłości przyjęcia go. Siostry, dzieląc się swoją wiarą, podkreślały niesamowity pokój płynący z Matki tekstów w obliczu Krzyża i cierpienia. Na przestrzeni lat, przeglądając Matki pisma, wyraźnie też widać, że do takiego pełnego pokoju i zawierzenia Bożej Miłości przyjmowania Krzyża, Matka dojrzewała, aż cała stała się Ofiarą Miłości.

W liście do Siostry Marii Jadwigi z 1862 roku czytamy:

Pragnij, moje dziecko, cierpieć, bo miłość bez cierpienia nie jest zaspokojona, ale pragnij to tylko i tyle cierpieć, wiele i kiedy Ci Pan Bóg ześle. A najwięcej staraj się ochotnie dźwigać te codzienne krzyżyki, których tak pełno w naszym biednym życiu, od których żadne położenie nie jest wolne. Bo gdybyśmy nie mieli żadnych krzyżów, to już dźwiganie naszej własnej nędzy jest dostatecznym i podobno najcięższym krzyżem, od którego nic nas uwolnić nie może.

Niech te słowa stają się zachętą także dla nas, aby także nasza miłość mogła się wyrażać w pełnym pokoju dźwiganiu codzienności.