Spotkanie Sióstr pracujących w biurach

W dniach od 8 do 10 marca 2018 w naszym Muzeum i Archiwum odbyło się Spotkanie dla naszych Sióstr, które pracują bądź to w księgowości naszych instytucji, bądź w sekretariacie, bądź w kancelariach parafialnych.  Po porannym uczestnictwie w Sympozjum poświęconym działalności Sióstr Felicjanek, Siostry rozpoczęły trzydniowe spotkanie, podczas którego miały okazję pogłębić swoje więzi z naszą błogosławioną Założycielką, Marią Angelą Truszkowską, przeżyły Transitus w celi Matki, wspólnie prześledziły genealogię Marii Angeli. Siostry uczestniczyły w prezentacji w Archiwum Kurii Archidiecezji Krakowskiej, gdzie mogły zobaczyć oryginały dokumentów związanych z naszą Matką oraz z naszym Zgromadzeniem, jak również cenne pamiątki po świętym Janie Pawle II.

Niezwykłym doświadczeniem było nawiedzenie kaplicy wewnątrz Kurii. To tam dokonało się uroczyste zakończenie procesu apostolskiego naszej Założycielki, której 25 rocznicę beatyfikacji w tym roku obchodzimy. Na zakończenie spotkania w Kurii Siostry miały możność zatrzymania się przy Oknie Papieskim - od wewnętrznej strony.

Całość doświadczenie tego spotkania pozostanie w sercach Sióstr jako szczególny dar dla pogłębienia więzi z naszą Założycielką, ale także więzi pomiędzy Siostrami różnych Prowincji.

Niech Pan będzie za to uwielbiony!