Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

Podczas kolejnego Spotkania z błogosławioną Marią Angelą Siostry zagłębiły się w treść drugiego rozdziału Pamiętnika Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, który jest zatytułowany: Główny cel życia zakonnego.

Siostry na nowo zwróciły uwagę na konieczność rozwoju duchowego, aby sami wzrastając w zjednoczeniu z Bogiem, móc dzielić się tym bogactwem z innymi. Jeden z punktów tego rozdziału brzmi:

Wiadomo, że modlitwy świętego Piotra z Alkantary więcej sprawiały pożytku w duszach, niż wszystkie nauki ówczesnych kaznodziejów. Z drugiej strony i to jest pewne, że kto sam nie goreje, ten nie zagrzeje nikogo.

Ponownie, sięgnięcie do źródeł obudziło w każdej z nas pragnienie nieustannego wzrostu w świętości.