Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W niedzielę, 10 marca, kolejny już raz spotkałyśmy się na rozważaniu jednego z rozdziałów Pamiętnika Zgromadzenia. Tym razem był to rozdział V zatytułowany: Powołanie Sióstr Świętego Feliksa.

Choć rozdział ten przypadał na to spotkanie ze swej kolejności, to podkreślić trzeba, że temat i wezwania tego rozdziału były ściśle złączone z rozpoczynającym się okresem Wielkiego Postu.

Znalazłyśmy tam przede wszystkim wezwanie do naprawy czci Boskiej i nawrócenia oraz zachętę, aby tę naprawę rozpocząć od siebie. Oto znaczny fragment tego rozdziału. Pamiętnik Zgromadzenia pisany był przeszło 100 lat temu, a zdawać by się mogło, że pisany na nasze czasy.

Żeby jednak nie ulec próżności i zarozumiałości z powodu tak wzniosłego swego przeznaczenia, niech Siostry najpierw dokonują poprawy w sercach swoich, a potem dopiero w sercach bliźnich, poprzedzając to jeszcze naprawą zniewagi Boskiej przez zadośćuczynienie za nią.

Pierwszym tedy zadaniem ich z tego względu będzie reparacja czci Boskiej, czyli wynagradzanie za wiele bluźnierstw i zniewag Panu Bogu wyrządzanych, także za tyle niedbalstwa i nieuszanowania popełnianego przez sługi Boże w odprawianiu Boskich obrzędów i świętych tajemnic. Wszystko to czynić będą przez utrzymywanie u siebie, na ile to możliwe, ustawicznej adoracji Najświętszego Sakramentu, przez wierne i pobożne odmawianie oficjów chórowych, przez żarliwość ducha w czasie medytacji i przez zawsze godne zachowanie się w Boskiej Obecności.

Ponieważ ruina Kościoła przede wszystkim polega na osłabieniu zasad Chrystusowych w sercach ludzkich i na zaniku cnót chrześcijańskich, dlatego Siostry starać się będą szczególniej o jego naprawę przez odnowienie tych cnót i przypomnienie tych zasad, ukazując w sobie żywy ich obraz w całej jego wielkości.