Noc Cracovia Sacra

Do krakowskiej tradycji należy już od wielu lat zwyczaj organizowania tzw. Nocy Cracovia Sacra, kiedy to zostają szeroko udostępnione wystawy i muzea klasztorne i przykościelne, oraz organizuje się różnego rodzaju wydarzenia artystyczne muzyki sakralnej.

W tym roku, w dniach 14-15 sierpnia 2017, po raz pierwszy w wydarzeniu tym wzięło udział nasze Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej, błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek. Muzeum nasze cieszyło się powszechnym zainteresowaniem. W ciągu dwóch dni nasze Muzeum zwiedziło przeszło 130 osób z Polski i z zagranicy.  Niektórzy wizytujący zwiedzali wystawę przez ponad dwie godziny. Wielu z nich pozostawiło wpis w księdze pamiątkowej wyrażający wdzięczność za możliwość skorzystania z „duchowej uczty”.

Bogu niech będą dzięki za ten czas. Mamy nadzieję, że Noc Cracovia Sacra wpisze się także w tradycję naszego Muzeum.