Spotkanie Lectio Epistuli dla postulantek z prowincji warszawskiej

W dniu 23 stycznia tego roku gościłyśmy w naszym domu Siostry Postulantki Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie. Wspólnie przeżyły wprowadzenie do Lectio Epistuli, czyli sposobu pochylania się nad Pismami naszych Świętych Patronów, refleksję i dzielenie się tym, co odkryły w bogactwie tekstów pisanych do Sióstr Felicjanek przez błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego. Listy pisane przez O. Honorata do Sióstr Felicjanek ukazywały pierwszym Felicjankom, i nadal to czynią w stosunku do obecnych pokoleń, ideały felicjańskiego życia zgodnie z założycielskim zamysłem błogosławionej Założycielki, Marii Angeli Truszkowskiej. Niech spotkanie to pogłębi nie tylko znajomość duchowości Zgromadzenia, ale także żarliwość w codziennym życiu tą duchowością.