Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 8 stycznia 2017 roku po raz pierwszy spotkałyśmy się z Siostrami, aby zaczerpąć z bogactwa myśli naszej błogosławionej Marii Angeli. Ponieważ przeżywamy w tym roku Rok błogosławionego Ojca Honorata także na naszych spotkaniach pochylamy się nad tekstami, które on sam niegdyś napisał do Sióstr Felicjanek.

Fragmenty listów okólnych bł. Ojca Honorata, nad którymi pochyliłyśmy się podczas pierwszego spotkania w Nowym Roku są odzwierciedleniem tego, co nasza bł. Maria Angela przekazała nam w swoim Testamencie:

Aby zawsze cześć dla Przenajświętszego Sakramentu w duchu wynagrodzenia była u nas utrzymywana, i żebyśmy nie odstępowały nigdy od naszych Ustaw i od tego życia, jakie od początku zaczęłyśmy.

A bł. Ojciec Honorat pisząc list okólny z okazji 300 lecia śmierci św. Feliksa z Kantalicjo napisał:

Jakżebym się radował, gdybym widział, że każda z was według Ustaw się urabia na doskonałą felicjankę, i że wszystkie Siostry i wszystkie domy, gdziekolwiek się znajdują, na jeden sposób życie prowadzą! Że Felicjanka, czy to w Europie czy w Ameryce, jest wszędzie felicjanką, którą z każdego ruchu poznać można za taką, że jeden duch ożywia wszystkie i według jednej formy ułożone są wszystkie …

Choć teksty te pisane były przeszło 100 lat temu, to jednak są bardzo aktualne na dzień dzisiejszy. Z radością czekamy na następne spotkanie, by kontynuować nasze zamyślenia nad tym co dla nas zostało zapisane i nad tym, jak dziś słowa te się aktualizują w naszym współczesnym życiu.