Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

Dnia 6 listopada odbyło się pierwsze po przerwie wakacyjnej Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą. W dniu dzisiejszym pochyliłyśmy się nad listami Matki Angeli do Siostry Marii Kolety Śliwińskiej. We fragmentach, które czytałyśmy dostrzec można Matki wyjątkową serdeczność w stosunku do Siostry Kolety. Tematy, które porusza to sprawy bardzo osobiste i dotykające jej drogi do świętości.