Spotkanie dla Sióstr z Drugiego Nowicjatu

W dniu 13 czerwca 2016 roku gościłyśmy Siostry z Drugiego Nowicjatu z prowincji krakowskiej przygotowujące się do złożenia wieczystych ślubów wraz z ich mistrzynią. Celem spotkania było nie tyle zwiedzenia Muzeum, bo każda z Sióstr była w naszym Muzeum i Archiwum już wiele razy, co uczestnictwo w prelekcji na temat: Duch Wynagrodzenia w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek i Nabożeństwo do Najświętszego Oblicza.

Po prelekcji Siostry przeszły do Archiwum, by tam zobaczyć niektóre z ciekawszych archiwaliów.

Na zakończenie spotkania w Muzeum i Archiwum Siostry zaprosiły nas na uroczystość swoich wieczystych ślubów, które złożą 5 sierpnia 2016 roku.